top

Zawiadamiam byłych członków Spółki Wodnej Opypy o spotkaniu podsumowującym likwidację SWO.
Spotkanie odbędzie się dnia 25.10.2023r w świetlicy w Opypach o godz. 19:00.

Spółka Wodna Opypy zwróci członkom wkład własny w wysokości 4653,36 zł.

Agenda spotkania

1. Otwarcie spotkania, lista obecności
2. Odczytanie sprawozdania likwidatora spółki.
3. Głosowanie za przyjęciem sprawozdania i rozwiązania spółki.
4. Rozliczenie z członkami spółki.
5. Zamknięcie spotkania.

Z poważaniem,
Dariusz Kuźma
likwidator SWO.

Porządek Walnego Zgromadzenia Członków
27.01.2022 godz. 19:30
świetlica Opypy, on-line. (spotkanie hybrydowe, ze względu na przeciwdziałanie covid-19)

1. Przyjęcie porządku zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego zgromadzenia i sekretarza.
3. Wybór komisji skrutacyjnej do głosowań jawnych i tajnych.
4. Podjęcie uchwały o likwidacji Spółki Wodnej Opypy.
5. Podjęcie uchwały o powołaniu Likwidatorów
6. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu mienia pozostałego po likwidacji SWO
7. Zakończenie zgromadzenia

Uchwały zawarte w pkt. 4, 5, 6 zapadają większością dwóch trzecich głosów
przy obecności co najmniej połowy liczby członków Spółki w pierwszym zgromadzeniu.

W przypadku braku obecności co najmniej połowy liczby członków Spółki, następne zgromadzenie odbędzie się 17.02.2021 o godz. 19:30.

 
---------------------------------------
Temat: Walne Zgromadzenie Członków SWO
Czas: 27 sty 2022 19:30 Warszawa
Dołącz Zoom do spotkania
https://us05web.zoom.us/j/86290911831?pwd=VUlGYWQ1aXZ3K3VaK0J4QjBvRnExdz09
Identyfikator spotkania: 862 9091 1831
Kod dostępu: SWO
 

SPÓŁKA WODNA OPYPY
Porządek Walnego Zgromadzenia Członków 29.06.2021 godz. 20:00 świetlica Opypy.

1. Przyjęcie porządku zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego zgromadzenia i sekretarza.
3. Wybór komisji skrutacyjnej do głosowań jawnych oraz tajnych.
4. Sprawozdanie Zarządu za lata 2018,2019,2020 rok.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za lata 2018, 2019, 2020 rok.
6. Dyskusja nad sprawozdaniami.
7. Podjęcie uchwały nr 1/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu[§14 pkt 3 Statutu].
8. Podjęcie uchwały 2/2021 w sprawie przyjęcia absolutorium dla Zarządu [§14 pkt 3 Statutu].
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu.
11. Zgłaszanie kandydatów do Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej
12. Wybór kandydatów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
13. Ogłoszenie wyników głosowania.
14. Dyskusja oraz głosowanie uchwały dotyczącej wysokości i terminu składek w 2021 roku.
15. Dyskusja oraz podjęcie uchwały dotyczącej planu prac w 2021 roku.
16. Podjęcie uchwały budżetowej na rok 2021.

W przypadku braku kandydatów do Zarządu SWO:
17. Podjęcie uchwały o likwidacji Spółki Wodnej Opypy.
18. Podjęcie uchwały o powołaniu Likwidatorów
19. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu mienia pozostałego po likwidacji SWO
20. Zakończenie zgromadzenia

Uchwały zawarte w pkt. 9,10,17,18,19 zapadają większością dwóch trzecich głosów
przy obecności co najmniej połowy liczby członków Spółki w pierwszym zgromadzeniu.

 

W przypadku braku obecności co najmniej połowy liczby członków Spółki, następne zgromadzenie odbędzie się 29.06.2021 o godz. 20:15.

SPÓŁKA WODNA OPYPY
Porządek Walnego Zgromadzenia Członków 03.10.2018

1. Przyjęcie porządku zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego zgromadzenia i sekretarza.
3. Wybór komisji skrutacyjnej do głosowań jawnych oraz tajnych.
4. Sprawozdanie Zarządu za 2017 rok.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2017 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu[§14 pkt 3 Statutu].
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia absolutorium dla Zarządu [§14 pkt 3 Statutu].
9. Dyskusja oraz głosowanie uchwały dotyczącej wysokości i terminu składek w 2018 roku [§14 pkt 4 Statutu].
10. Dyskusja oraz podjęcie uchwały dotyczącej planu prac w 2018 roku.
11. Podjęcie uchwały budżetowej na rok 2018.

Miejsce zgromadzenia: świetlica Kady, ulica Środkowa 72. godz. 20:00

Uchwała nr. 5 - składka w 2018r. (link)

Protokół i wszystkie uchwały (link) (hasło SMS'em) - jeszcze nie aktywne.

SPÓŁKA WODNA OPYPY
Porządek Walnego Zgromadzenia Członków 10.01.2017

1. Przyjęcie porządku zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego zgromadzenia i sekretarza.
3. Wybór komisji skrutacyjnej do głosowań jawnych oraz tajnych.
4. Sprawozdanie Zarządu za 2016 rok.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2016 rok.
6. Dyskusja nad sprawozdaniami.
7. Podjęcie uchwały nr 1/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu[§14 pkt 3 Statutu].
8. Podjęcie uchwały 2/2017 w sprawie przyjęcia absolutorium dla Zarządu [§14 pkt 3 Statutu].
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu w §20 pkt 2.3 (Zarząd 3 osobowy zamiast 5 osób) [§14 pkt 1].
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu [§14 pkt 1 Statutu].
11. Zgłaszanie kandydatów do Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej
12. Wybór kandydatów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej [§14 pkt 2 Statutu].
13. Ogłoszenie wyników głosowania.
14. Dyskusja oraz głosowanie uchwały dotyczącej wysokości i terminu składek w 2017 roku [§14 pkt 4 Statutu].
15. Dyskusja oraz podjęcie uchwały dotyczącej planu prac w 2017 roku.
16. Podjęcie uchwały budżetowej na rok 2017.
W przypadku braku kandydatów do Zarządu SWO:
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyłączenia Spółki Wodnej Opypy do Grodziskiej Spółki Wodnej [§14 pkt 6 Statutu] ( w przypadku braku kandydatów do Zarządu).
18. Podjęcie uchwały o likwidacji Spółki Wodnej Opypy [§14 pkt 8 Statutu] ( w przypadku braku kandydatów do Zarządu oraz odrzucenia przez Grodziską Spółkę Wodną wniosku o przyłączenie SWO) .
19. Podjęcie uchwały o powołaniu Likwidatorów [§14 pkt 8 Statutu]
( w przypadku braku kandydatów do Zarządu oraz odrzucenia przez Grodziską Spółkę Wodną wniosku o przyłączenie SWO)
20. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu mienia pozostałego po likwidacji SWO [§14 pkt 9 Statutu] ( w przypadku braku kandydatów do Zarządu oraz odrzucenia przez Grodziską Spółkę Wodną wniosku o przyłączenie SWO)
21. Zakończenie zgromadzenia

Uchwały zawarte w pkt. 9,10,17,18,19,20 zapadają większością dwóch trzecich głosów (8) przy obecności co najmniej połowy liczby członków Spółki (23) [§17 pkt 2 Statutu]

Poniżej sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia członków w dniu 6.06.2016 - załącznik.(tutaj)

W wyniku przeprowadzonego głosowania, ustalono że w 2016 składka członkowska będzie wynosić 100 PLN. Termin płatności składki 30.09.2016 r.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia członków

Spółki Wodnej Opypy w dniu 06.06.2016 r.

Kady, świetlica godz. 20:00

 1. Przyjęcie porządku zgromadzenia

 2. Wybór przewodniczącego zgromadzenia i sekretarza

 3. Wybór komisji skrutacyjnej do głosowań jawnych oraz tajnych

 4. Sprawozdanie Zarządu za 2015 rok

 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

 6. Dyskusja nad sprawozdaniami

 7. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu

 8. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej

 9. Głosowanie absolutorium dla Zarządu

 10. Dyskusja oraz głosowanie uchwały dotyczącej wysokości składek w 2016 roku.

 11. Dyskusja oraz głosowanie uchwały dotyczącej planu prac w 2016 roku

 12. Głosowanie uchwały budżetu na rok 2016.

 13. Zakończenie zgromadzenia

http://swo.opypy.waw.pl/

Poniżej sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia członków w dniu 7.07.2015 - załączniki.

W wyniku przeprowadzonego głosowania, ustalono że w 2013 składka członkowska będzie wynosić 200 PLN. Termin płatności składki31.08.2015 r.

 

 protokół

uchwała 1

uchwała 2

uchwała 3

uchwała 4

uchwała 5

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia członków

Spółki Wodnej Opypy w dniu 30.06.2015 r.

Kady, świetlica godz. 19:30

 

 1. Przyjęcie porządku zgromadzenia

 2. Wybór przewodniczącego zgromadzenia i sekretarza

 3. Wybór komisji skrutacyjnej do głosowań jawnych oraz tajnych

 4. Sprawozdanie Zarządu za 2014 rok

 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

 6. Dyskusja nad sprawozdaniami

 7. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu

 8. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej

 9. Głosowanie absolutorium dla Zarządu

 10. Dyskusja oraz głosowanie uchwały dotyczącej wysokości składek w 2015 roku.

 11. Dyskusja oraz głosowanie uchwały dotyczącej planu prac w 2015 roku

 12. Głosowanie uchwały budżetu na rok 2015.

 13. Zakończenie zgromadzenia


17.12.2014 odbyło się posiedzenie Zarządu Spółki Wodnej Opypy. Zebranie było bardzo konstruktywne - podzieliliśmy się zadaniami.
Przewodnicząca zdała relację z dotychczasowego przebiegu realizacji planu na 2014 rok.
Maja Winiarska-Czajkowska - Przewodnicząca - "wydeptywanie ścieżek" u Starosty i Wojewody, tematyka obszarów konkurencyjnych
Darek Kuźma - Wiceprzewodniczący - "trzyma kasę"
Paweł Rzeszot - Członek Zarządu - baza danych członków i pilnowanie wpłat
Renata Tomczyk - Członek Zarządu - projekt odwodnienia ul. Chabrowej i Figowej
Wiesław Wnuk - Członek Zarządu-nie mógł być obecny.
W styczniu 2015 podzielimy się adresami i rozpoczniemy "windykację" po domach składek od członków, którzy nie wpłacili - nie mamy pieniędzy na znaczki, więc pospacerujemy po wsi.
Stwierdziliśmy, że walne zebranie członków postaramy się zrobić w marcu - będziemy mieli więcej czasu na spokojne poszukanie wykonawcy.
Jednogłośnie przyjęliśmy w poczet członków spółki p. Joannę Biegałę - witamy
Czekamy na propozycje Mieszkańców - jeżeli widzicie Państwo gdzieś zastoiny wody to proszę podzielić się tą wiedzą z nami: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Zapraszam także na stronę Spółki Wodnej www: swo.opypy.waw.pl
Zapisujcie się do Spółki !- tylko RAZEM możemy doprowadzić do tego, żeby "suchą stopą" chodzić po Opypach!
Dziękuję Zarządowi i Komisji Rewizyjnej I kadencji 2011-2014 - włożyliście mnóstwo pracy w podwaliny tej spółki - godziny spędzone na rowach, zebranie danych katastralnych.
Dziękuję także poprzedniej sołtysce Grażynie Jałgos-Dębskiej - dzięki jej determinacji (3 zebrania w sprawie założenia spółki) mamy SWO.
W naszej Spółce Zarząd i Komisja Rewizyjna pracuje społecznie - za darmo.

Przewodnicząca Zarządu SWO
Maja Winiarska-Czajkowska

W-ce Przewodniczący Zarządu SWO
Dariusz Kuźma

Protokół z zebrania do pobrania (tutaj)

Spółka Wodna Opypy poszukuje wykonawcy na poniższe prace:

Koszenie skarp i dna rowu, usunięcie zarastających rów krzaków (dz. nr 100, 99, 98, 97, 269/1, 87/5, 85/6, 79/5, 78/9, 78/10, 76/1, 75/1, 74, 73, 72, 71, 52/2, 53/2, 54/2, 271/1, 270/5, 107/5, 105/2, 104, 102, 82, 83/1, 84/1, 85/12, 85/5, 10, 9, 8/9, 8/5)

Czas realizacji do 30 listopada 2014.

Czas składania ofert do 15.10.2014r

Oferty proszę skłądać mailowo na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kontakt do zarządu:

Dariusz Kuźma tel. 602 389 106

ZAPROSZENIE

Na Walne Zgromadzenie Członków

Spółki Wodnej Opypy w dniu 26.09.2014 r.

Szkoła Podstawowa w Książenicach, godz. 19.00

 1. Przyjęcie porządku zgromadzenia
 2. Wybór przewodniczącego zgromadzenia i sekretarza
 3. Wybór komisji skrutacyjnej do głosowań jawnych oraz tajnych
 4. Zgłaszanie 2 kandydatów do Zarządu
 5. Głosowanie
 6. Ogłoszenie wyników głosowania
 7. Sprawy różne
 8. Zakończenie zgromadzenia

Protokół z Walnego Zgromadzenia SWO w dniu 29.08.2014r.

(protokół pdf 5MB)

ZAPROSZENIE

Na Walne Zgromadzenie członków

Spółki Wodnej Opypy w dniu 29.08.2014 r.

Szkoła Podstawowa w Książenicach, godz. 19

1. Przyjęcie porządku zgromadzenia

2. Wybór przewodniczącego zgromadzenia i sekretarza

3. Wybór komisji skrutacyjnej do głosowań jawnych oraz tajnych

4. Sprawozdanie Zarządu za 2013 rok

5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

6. Dyskusja nad sprawozdaniem

7. Głosowanie absolutorium dla Zarządu

8. Dyskusja oraz głosowanie uchwały dotyczącej wysokości składek w 2014 roku

9. Dyskusja oraz głosowanie uchwały dotyczącej planu prac w 2014 roku

10. Zgłaszanie kandydatów do Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej

11. Głosowanie

12. Ogłoszenie wyników głosowania

13. Zakończenie zgromadzenia

W wyniku przeprowadzonego głosowania, ustalono że w 2013 składka członkowska będzie wynosić 200 PLN. Termin płatności składki 31.08.2013 r.

Protokół z zebrania Walnego dnia 17 czerwca 2013r (PDF).

Uchwały 3013r (PDF).

Plan prac na 2013r (PDF).

Dnia 17.06.13r. w szkole podstawowej w Książenicach odbyło się Walne Zgromadzenie Członków SWO. Zarządowi zostało udzielone absolutorium, zmieniono statut, uchwalono składkę (200zł) i zatwierdzono plan pracy na 2013r.

Dokumenty wyświetlane na zgromadzeniu:

 • Sprawozdanie Komisji rewizyjnej za rok 2012 kontrola 30 styczen. (tutaj - PDF)

 • Sprawozdanie zarządu
 • Plan prac na rok 2013

Mamy zaszszyt Państwa zaprosić na Walne Zgromadzenie członków SWO, które odbędzie się dnia 17.06.2013 r. g. 19:00

w Szkole Podstawowej w Książenicach

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia członków 

Spółki Wodnej Opypy w dniu 17.06.2013 r. g. 19:00

 

1. Przyjęcie porządku zgromadzenia
2. Wybór przewodniczącego zgromadzenia i sekretarza
3. Wybór komisji skrutacyjnej do głosowań jawnych oraz tajnych
4. Sprawozdanie Zarządu za 2012 rok
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
6. Dyskusja nad sprawozdaniem
7. Głosowanie absolutorium dla Zarządu
8. Przedstawienie propozycji zmian statutu oraz głosowanie nad propozycjami.
8. Dyskusja oraz głosowanie uchwały dotyczącej wysokości składek w 2013 roku
9. Dyskusja oraz głosowanie uchwały dotyczącej planu prac w 2013 roku
10. Zakończenie zgromadzenia

Propozycje zmian statutu SWO


Rozdział 1, par. 2
Przed zmianą: Siedzibą spółki jest wieś Opypy. Adres siedziby spółki: ul. Letnia 25, 05-825 Opypy
Po zmianie: Siedzibą spółki jest wieś Opypy.
Uzasadnienie: Letnia 25 jest adresem prywatnym Przewodniczącego Zarządu. W momencie wybrania innego przewodniczącego, lepszym rozwiązaniem będzie zmiana adresu w związku liczną korespondencją kierowaną do SWO. Łatwiejsza będzie także zmiana adresu w US, katastrze, Urzędzie Statystycznym niż zmiany za każdym razem brzmienia tego punktu w statucie.
Rozdział 2, par. 4, pkt 2
Przed zmianą: Utrzymanie i eksploatacja urządzeń melioracyjnych, sieci drenarskiej, przepustów i rowów odprowadzających.
Po zmianie: Wykonywanie analiz, projektowanie, realizacja, konserwacja,utrzymanie i eksploatacja urządzeń melioracyjnych, sieci drenarskiej, przepustów i rowów odprowadzających.

Uzasadnienie: Dopisanie podkreślonego zwrotu pozwoli na prowadzenie bardziej skutecznej działalności SWO. W chwili obecnej statut nie zezwala na budowę jakichkolwiek nowych urządzeń a które wydają się być konieczne w niektórych przypadkach.

 

Szanowni Państwo,
Mamy zaszszyt Państwa zaprosić na Walne Zgromadzenie członków SWO, które odbędzie się dnia 17 kwietnia 2012r.
w sali OSP Książenice o godz. 19:00.

Na zebraniu zostanie omówione:
działalności(kilka zdjęć)sprawozdanie
Zostanie przedstawiona propozycja budżetu, składki i planu prac na rok 2012 oraz odbędzie się głosowanie.
Proszę też zgłaszać ewentualne tematy do poruszenia na zebraniu.

Ważne !!
Na zgromadzeniu musi być obecne przynajmniej 50% członków (30 osób). Wszystkie osoby, które nie mogą przybyć na zgromadzenie, proszone są o przesłanie tej informacji na adres SWO.

Zaprośmy też sąsiadów, którzy nie są jeszcze w SWO aby przyszli i zobaczyli jak działamy.

Zarząd spółki wodnej Opypy
mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Propozycja porządku obrad:

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia członków
Spółki Wodnej Opypy w dniu 17.04.2012 r.

1. Przyjêcie porządku obrad
2. Wybór przewodnicz
ecego obrad i protokolanta
3. Wybór komisji skrutacyjnej do g
łosowań jawnych oraz tajnych
4. Sprawozdanie Zarz
ądu za 2011 rok
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
6. Dyskusja nad sprawozdaniem
7. G
łosowanie absolutorium dla Zarządu
8. Dyskusja oraz g
łosowanie uchwały dotyczącej wysokości składek w 2012 roku
9. Dyskusja oraz g
łosowanie uchwy dotyczącej planu prac w 2012 roku
10. Zako
ńczenie obrad