top

ZAPROSZENIE

Na Walne Zgromadzenie Członków

Spółki Wodnej Opypy w dniu 26.09.2014 r.

Szkoła Podstawowa w Książenicach, godz. 19.00

  1. Przyjęcie porządku zgromadzenia
  2. Wybór przewodniczącego zgromadzenia i sekretarza
  3. Wybór komisji skrutacyjnej do głosowań jawnych oraz tajnych
  4. Zgłaszanie 2 kandydatów do Zarządu
  5. Głosowanie
  6. Ogłoszenie wyników głosowania
  7. Sprawy różne
  8. Zakończenie zgromadzenia