top

Poniżej sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia członków w dniu 7.07.2015 - załączniki.

W wyniku przeprowadzonego głosowania, ustalono że w 2013 składka członkowska będzie wynosić 200 PLN. Termin płatności składki31.08.2015 r.

 

 protokół

uchwała 1

uchwała 2

uchwała 3

uchwała 4

uchwała 5