top

Porządek Walnego Zgromadzenia Członków
27.01.2022 godz. 19:30
świetlica Opypy, on-line. (spotkanie hybrydowe, ze względu na przeciwdziałanie covid-19)

1. Przyjęcie porządku zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego zgromadzenia i sekretarza.
3. Wybór komisji skrutacyjnej do głosowań jawnych i tajnych.
4. Podjęcie uchwały o likwidacji Spółki Wodnej Opypy.
5. Podjęcie uchwały o powołaniu Likwidatorów
6. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu mienia pozostałego po likwidacji SWO
7. Zakończenie zgromadzenia

Uchwały zawarte w pkt. 4, 5, 6 zapadają większością dwóch trzecich głosów
przy obecności co najmniej połowy liczby członków Spółki w pierwszym zgromadzeniu.

W przypadku braku obecności co najmniej połowy liczby członków Spółki, następne zgromadzenie odbędzie się 17.02.2021 o godz. 19:30.

 
---------------------------------------
Temat: Walne Zgromadzenie Członków SWO
Czas: 27 sty 2022 19:30 Warszawa
Dołącz Zoom do spotkania
https://us05web.zoom.us/j/86290911831?pwd=VUlGYWQ1aXZ3K3VaK0J4QjBvRnExdz09
Identyfikator spotkania: 862 9091 1831
Kod dostępu: SWO