top

SPÓŁKA WODNA OPYPY
Porządek Walnego Zgromadzenia Członków 03.10.2018

1. Przyjęcie porządku zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego zgromadzenia i sekretarza.
3. Wybór komisji skrutacyjnej do głosowań jawnych oraz tajnych.
4. Sprawozdanie Zarządu za 2017 rok.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2017 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu[§14 pkt 3 Statutu].
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia absolutorium dla Zarządu [§14 pkt 3 Statutu].
9. Dyskusja oraz głosowanie uchwały dotyczącej wysokości i terminu składek w 2018 roku [§14 pkt 4 Statutu].
10. Dyskusja oraz podjęcie uchwały dotyczącej planu prac w 2018 roku.
11. Podjęcie uchwały budżetowej na rok 2018.

Miejsce zgromadzenia: świetlica Kady, ulica Środkowa 72. godz. 20:00

Uchwała nr. 5 - składka w 2018r. (link)

Protokół i wszystkie uchwały (link) (hasło SMS'em) - jeszcze nie aktywne.