top

Dnia 17.06.13r. w szkole podstawowej w Książenicach odbyło się Walne Zgromadzenie Członków SWO. Zarządowi zostało udzielone absolutorium, zmieniono statut, uchwalono składkę (200zł) i zatwierdzono plan pracy na 2013r.

Dokumenty wyświetlane na zgromadzeniu:

  • Sprawozdanie Komisji rewizyjnej za rok 2012 kontrola 30 styczen. (tutaj - PDF)

  • Sprawozdanie zarządu
  • Plan prac na rok 2013