top

Zawiadamiam byłych członków Spółki Wodnej Opypy o spotkaniu podsumowującym likwidację SWO.
Spotkanie odbędzie się dnia 25.10.2023r w świetlicy w Opypach o godz. 19:00.

Spółka Wodna Opypy zwróci członkom wkład własny w wysokości 4653,36 zł.

Agenda spotkania

1. Otwarcie spotkania, lista obecności
2. Odczytanie sprawozdania likwidatora spółki.
3. Głosowanie za przyjęciem sprawozdania i rozwiązania spółki.
4. Rozliczenie z członkami spółki.
5. Zamknięcie spotkania.

Z poważaniem,
Dariusz Kuźma
likwidator SWO.