top

Witamy na stronie Spółki Wodnej Opypy.

 UWAGA!

 

W związku z planowaną reorganizacją Spółki Wodnej Opypy, zapraszam Państwa na spotkanie informacyjne.

Świetlica Opypy, 24.06.2021 godz. 20:00

Planowane zebranie Walnego SWO jest na 29.06.2021.

Aby brać udział w zebraniu Walnym, trzeba być członkiem spółki.

Na spotkaniu informacyjnym będzie można pobrać wnioski, wpłacić składki (przelewem).

Zarząd musi zatwierdzić nowych członków i wysłać listy przyjętych do starostwa.

Proszę przekazać tą informację sąsiadom.

 

 

Propozycja nowego statu (PDFPowstanie Spółki Wodnej Opypy.


Bardzo wysoki poziom wód gruntowych oraz w większości nieprzepuszczalne warstwy gruntu występujące przy powierzchni terenu powodują, iż Opypy narażone są na częste podtopienia. Oprócz zalanych piwnic i stojącej na działkach wody, występują również problemy z utrzymaniem przejezdności dróg gruntowych. Z inicjatywy sołtys Grażyny Jałgos-Dębskiej oraz dzięki zaangażowaniu mieszkańców, 14 lutego 2011r. powstała Spółka Wodna Opypy. 

Zgodnie z Ustawą o Prawie Wodnym, spółki wodne działają na rzecz swoich członków, również tych, na których ciąży obowiązek prawny utrzymania i konserwacji szczegółowych urządzeń melioracyjnych, w szczególności rowów melioracyjnych, drenów i sączków. Ponieważ obszar oddziaływania urządzeń melioracyjnych dotyczy praktycznie całego terenu Sołectwa Opypy, ważnym jest, aby jak największa liczba mieszkańców została członkami Spółki.

Spółka Wodna Opypy działa na podstawie statutu zatwierdzonego w dniu 23 lutego 2011 r. przez Starostę Grodziskiego. Cele jakie sobie postawiła to udrożenienie istniejących rowów melioracyjnych i drenów, odtworzenie ich przebiegu po zasypaniu oraz, jeśli istnieje taka potrzeba, budowa nowych urządzeń melioracyjnych. Realizacja ww. postanowień pozwoli na odprowadzenie nadmiaru wody do naturalnych odbiorników wody, rozwiązując problemy z podtopieniami. 

Statut spółki - pdf.


Deklaracja przystąpienia do spółki - link
.

Wypełnioną deklarację należy dostarczyć do zarządu spółki (ul. Letnia 25 ) lub do sklepów w Opypach.
Można też wysłać skan podpisanej deklaracji na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Informacje dla członków spółki, szczegółowe sprawozdania oraz plany są dostępne tylko dla zarejestrowanych członków na wydzielonym forum spółki - Dział Spółki Wodnej.


 

SWO - linki do ustaw
http://www.prawowodne.pl/

http://www.prawowodne.pl/melioracje-i-regulacje-wodne/

Melioracje i regulacje wodne
Rozdział 3 art 71 - należy przeczytać, jeśli ktoś ma wątpliwości co do deklaracji członka spółki wodnej.
http://www.polskieustawy.com/

http://isip.sejm.gov.pl/

 

Ostatnia akutualizacja: 9.09.2013r